Yrittäjän erikoisammattitutkinto

Sukupolvenvaihdos

Inhimillisten voimavarojen kehittäminen

2005-2006

projekti:
omaishoitajan vertaistuki verkossa

Kertomukset kirjaksi -verkkokurssi
Potentiaalisten ongelmien ja mahdollisuuksien analyysi

OMAKIRJA-CD-rom