Rastor  Lauttasaaressa
Vertaisohjaaja

"Tie tehkää suoraksi, te laaksot, notkot nouskaa,

te vuoret vaipukaatte tasaisiks' sileiksi."

* * *

ATK-taidot

Tietoyhteiskunta kaikille